Άδεια λειτουργίας

Έχοντας άριστη γνώση της νομοθεσίας και έμπειρους μηχανικούς, αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την επίσκεψη έμπειρου μηχανικού και αποτύπωση των χώρων της μελλοντικής επιχείρησης, την έρευνα του πολεοδομικού φακέλου, τον έλεγχο νομιμότητας των χώρων, την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την σύνταξη του φακέλου για την έκδοση της άδειας έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης από την αρμόδια υπηρεσία.