Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του ακινήτου. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και κοστολογημένες προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται η επί τόπου αυτοψία του ακινήτου όπου και αποτυπώνεται η πραγματική ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου.

Παράλληλα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του ακινητου τα εξής:

  1. Τίτλο ιδιοκτησίας
  2. Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο
  3. Πρόσφατο Ε9
  4. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας